Решение (ОВППС) 2016/1711 на Съвета от 27 септември 2016 година за изменение на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма