Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/34/2019 W ramach programu Erasmus+ Kluczowe działanie 3: Wspieranie reform politycznych Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży2019/C 358/03