Решение на Съвета от 15 юни 1987 година за сключване на Конвенция между Европейската общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейщария за общ транзитен режим PROPCELEX