De förenade målen T-322/14 och T-325/14: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – mobile.international mot EUIPO – Rezon (mobile.de) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket och EU-figurmärket mobile.de — Det äldre nationella figurmärket mobile — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 15.1, artikel 57.2 och artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 40.6 i förordning (EG) nr 2868/95)