Združeni zadevi T-322/14 in T-325/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2016 – mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna in figurativna znamka Evropske unije mobile.de — Prejšnja figurativna nacionalna znamka mobile — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 15(1), člen 57(2) in člen 76(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 40(6) Uredbe (ES) št. 2868/95)