Spojené veci T-322/14 a T-325/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2016 – mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie mobile.de — Skoršia národná obrazová ochranná známka mobile — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 15 ods. 1, článok 57 ods. 2 a článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 40 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2868/95“)