Gevoegde zaken T-322/14 en T-325/14: Arrest van het Gerecht van 12 mei 2016 – mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk en Uniebeeldmerk mobile.de — Ouder nationaal beeldmerk mobile — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 15, lid 1, artikel 57, lid 2, en artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 40, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95”]