Kawżi magħquda T-322/14 u T-325/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Mejju 2016 – mobile.international vs EUIPO – Rezon (mobile.de) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade marks tal-Unjoni Ewropea verbali u figurattivi mobile.de — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti mobile — Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti — Artikolu 15(1), Artikolu 57(2) u Artikolu 76(2) tar-Regolament (KE) Nru°207/2009 — Regola 40(6) tar-Regolament (KE) Nru°2868/95”]