Sujungtos bylos T-322/14 ir T-325/14: 2016 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis ir vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklai „mobile.de“ — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „mobile“ — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnio 2 dalis ir 76 straipsnio 2 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 40 taisyklės 6 dalis)