Съединени дела T-322/14 и T-325/14: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна и фигуративна марка на Европейския съюз „mobile.de“ — По-ранна национална фигуративна марка „mobile“ — Реално използване на по-ранната марка — Член 15, параграф 1, член 57, параграф 2 и член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 40, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2868/95)