Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1500 z dne 7. septembra 2015 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti vozličastemu dermatitisu v Grčiji in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/1423 (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 6221) (Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)