Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1500 van de Commissie van 7 september 2015 betreffende bepaalde beschermende maatregelen tegen nodulaire dermatose in Griekenland en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1423 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6221) (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)