Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1500 2015 m. rugsėjo 7 d. dėl tam tikrų apsaugos nuo žvynelinės Graikijoje priemonių, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1423 (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6221) (Tekstas autentiškas tik graikų kalba) (Tekstas svarbus EEE)