Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1500, annettu 7 päivänä syyskuuta 2015 , tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1423 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6221) (Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)