Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 ze dne 7. září 2015 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1423 (oznámeno pod číslem C(2015) 6221) (Pouze řecké znění je závazné) (Text s významem pro EHP)