TITJUR Strack/Комисия Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 22 март 2006 г. # Guido Strack срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Акт засягащ интересите на служителя - недопустимост. # Дело T-4/05.