Решение № 1/2016 на Съвместния комитет ЕС—Исландия от 17 февруари 2016 година за изменение на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия [2016/386]