Дело C-405/16 P: Жалба, подадена на 19 юли 2016 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 10 май 2016 г. по дело T-47/15, Федерална република Германия/Европейска комисия