Решение на Съда (голям състав) от 5 декември 2006 г. Решение на Съда (голям състав) от 5 декември 2006 г.#Federico Cipolla срещу Rosaria Portolese, épouse Fazari (C-94/04) и Stefano Macrino и Claudia Capoparte срещу Roberto Meloni (C-202/04).#Искане за преюдициално заключение: Corte d'appello di Torino (C-94/04) и Tribunale di Roma (C-202/04) - Италия.#Свободно предоставяне на услуги.#Съединени дела C-94/04 и C-202/04.