Рeгламент (ЕО) № 2008/97 на Съвета от 9 октомври 1997 година относно установяване на определени правила за прилагане на специален режим при вноса на маслиново масло и някои други селскостопански продукти с произход от Турция$