Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г.$