Писмен въпрос E-000590/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Правила относно консултативните органи