Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1720 a v nariadení Rady (EÚ) 2019/1716 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Nikarague 2020/C 340/05