Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/1720 un Padomes Regulā (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā 2020/C 340/05