Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/1720 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1716 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 340/05