Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/1720 ja nõukogu määruses (EL) 2019/1716, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas 2020/C 340/05