Решение на Съда от 5 юли 1977 г. # Bela-Mühle Josef Bergmann KG срещу Grows-Farm GmbH & CO. KG. # Искане за преюдициално заключение: Landgericht Oldenburg - Германия. # Дело 114-76. Bela-Mühle Bergmann TITJUR