Комисия/Италия TITJUR Решение на Съда от 1 декември 1965 г. # Комисия на ЕИО срещу Италианска република. # Дело 45-64.