Komisjoni määrus (EÜ) nr 1000/98, 13. mai 1998, millega muudetakse I ja II lisa nõukogu määruses (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidusEMPs kohaldatav tekst