Дело C-187/10: Решение на Съда (втори състав) от 29 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie (Споразумение за асоцииране ЕИО-Турция — Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране — Член 6, параграф 1, първо тире — Турски гражданин — Разрешение за пребиваване — Събиране на семейството — Раздяла на партньорите — Отнемане на разрешението за пребиваване — Обратно действие)