Определение на Съда от 18 юни 1986 г. # British American Tobacco Company Ltd и R. J. Reynolds Industries Inc. срещу Комисия на Европейските общности. # Поверителност. # Съединени дела 142 и 156/84. TITJUR