Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 4 февруари 2016 г.