Решение на Съда (пети състав) от 17 септември 1997 г.