Регламент (EO) № 742/2006 на Комисията от 17 май 2006 година за адаптиране на определени квоти за риболов за 2006 г. съгласно Регламент (EО) № 847/96 на Съвета за определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите PROPCELEX