Споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване