ETA:n sekakomitean päätös N:o 240/2014, annettu 24 päivänä lokakuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2015/1464]