Дело T-26/15 P: Решение на Общия съд от 5 юли 2016 г. — Комисия/Христов (Обжалване — Публична служба — Назначаване — Процедура по подбор и назначаване на изпълнителен директор на регулаторна агенция — EMA — Предварителен подбор от комисия по предварителен подбор — Назначаване от управителния съвет на ЕМА — Състав на комисията по предварителен подбор — Съвместяване на функциите на член на комисията по предварителен подбор и член на управителния съвет на ЕМА — Безпристрастност)