Заключение на генералния адвокат Cosmas представено на4 юли 1996 г.