Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7786 — VISA Inc./VISA Europe) (Текст от значение за ЕИП)