Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 22 септември 2016 г.$