Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/552 2020 m. balandžio 20 d. kuriuo dėl oficialaus patvirtinimo, kad Italijos Aostos Slėnio regione ir Portugalijos Azorų salų autonominiame regione tuberkuliozės nenustatyta ir kad keliuose Portugalijos regionuose bruceliozės nenustatyta, iš dalies keičiami Sprendimo 2003/467/EB I ir II priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 2260) (Tekstas svarbus EEE)