Kohtuasi T-520/15 P: Üldkohtu 25. aprilli 2016. aasta määrus – Mikulik versus nõukogu (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Teenistusest vabastamine katseaja lõpus — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)