Дело T-520/15 P: Определение на Общия съд от 25 април 2016 г. — Mikulik/Съвет (Жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Уволнение в края на срока за изпитване — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)