Kohtuasi C-833/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 11. juuni 2020. aasta otsus (Tribunal de l’entreprise de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – SI, Brompton Bicycle Ltd versus Chedech/Get2Get (Eelotsusetaotlus – Intellektuaal- ja tööstusomand – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29/EÜ – Artiklid 2–5 – Kohaldamisala – Tarbeese – Mõiste „teos“ – Teoste kaitsmine autoriõigusega – Tingimused – Kauba kuju, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Kokkupandav jalgratas)