PROPCELEX Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Малайзия в съответствие с член XXIV:6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 година относно изменение на отстъпките в списъците на Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Унгария и Чешката република, в хода на тяхното присъединяване към Европейския съюз