Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7887 — Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) (Текст от значение за ЕИП)