Определение на Съда (втори състав) от 20 януари 2016 г.$