Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2002 от 12 юли 2002 година за изменение на приложение (Статистика) към Споразумението за ЕИП$