Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7762 — ArcelorMittal/Financial Entities/Grupo Condesa) (Текст от значение за ЕИП)