Решение (ЕС) 2016/1231 на Съвета от 18 юли 2016 година относно позицията, която трябва да бъде приета от името на Европейския съюз, в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход, по отношение на молбата на Грузия да стане договаряща страна по същата конвенция